Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (female speaking) I would do it/I would have done it

Đăng ký theo dõi (female speaking) I would do it/I would have done it phát âm