Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (give a speach) in a flowery manner

Đăng ký theo dõi (give a speach) in a flowery manner phát âm