Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (gwarowo) odwilż

Đăng ký theo dõi (gwarowo) odwilż phát âm