Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: (~ na zewnątrz/ outdoors) privy

Đăng ký theo dõi (~ na zewnątrz/ outdoors) privy phát âm