Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Lan

[pl]

Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: ... and he would (have) found himself arested

Đăng ký theo dõi ... and he would (have) found himself arested phát âm