Ngôn ngữ:

Tiếng Romania

[ro]

Trở lại Tiếng Romania

Thể loại: adjectiv

Đăng ký theo dõi adjectiv phát âm