Ngôn ngữ:

Tiếng Romania

[ro]

Trở lại Tiếng Romania

Thể loại: verbs in Romanian

Đăng ký theo dõi verbs in Romanian phát âm