Ngôn ngữ:

Tiếng Phạn

[sa]

Trở lại Tiếng Phạn

Thể loại: surprise

Đăng ký theo dõi surprise phát âm