Ngôn ngữ:

Tiếng Sardinia

[sc]

Trở lại Tiếng Sardinia

Thể loại: cardinal numbers

Đăng ký theo dõi cardinal numbers phát âm