Ngôn ngữ:

Tiếng Sicilia

[Sicilianu]

Trở lại Tiếng Sicilia

1.054 từ đang chờ phát âm.