Ngôn ngữ:

Tiếng Sinhala

[si]

Trở lại Tiếng Sinhala

Thể loại: histoire

Đăng ký theo dõi histoire phát âm