Ngôn ngữ:

Tiếng Slovakia

[sk]

Trở lại Tiếng Slovakia

Thể loại: chemical element

Đăng ký theo dõi chemical element phát âm