Ngôn ngữ:

Tiếng Slovakia

[sk]

Trở lại Tiếng Slovakia

Thể loại: ekstraklasa

Đăng ký theo dõi ekstraklasa phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?