Ngôn ngữ:

Tiếng Slovenia

[sl]

Trở lại Tiếng Slovenia

Thể loại: chemical element

Đăng ký theo dõi chemical element phát âm