Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: accident

Đăng ký theo dõi accident phát âm