Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: Animal

Đăng ký theo dõi Animal phát âm