Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: armadillo

Đăng ký theo dõi armadillo phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?