Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: countries

Đăng ký theo dõi countries phát âm