Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: country

Đăng ký theo dõi country phát âm