Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: days of the week

Đăng ký theo dõi days of the week phát âm