Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: horse

Đăng ký theo dõi horse phát âm