Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: house

Đăng ký theo dõi house phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?