Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: mouth

Đăng ký theo dõi mouth phát âm