Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: noun

Đăng ký theo dõi noun phát âm