Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: Numbers in Danish

Đăng ký theo dõi Numbers in Danish phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?