Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: oil

Đăng ký theo dõi oil phát âm