Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: Politics

Đăng ký theo dõi Politics phát âm