Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[sn]

Trở lại Tiếng Shona

Thể loại: sugar

Đăng ký theo dõi sugar phát âm