Ngôn ngữ:

Tiếng Shona

[chiShona]

Trở lại Tiếng Shona

65 từ đang chờ phát âm.