Ngôn ngữ:

Tiếng Thụy Điển

[sv]

Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: female first name

Đăng ký theo dõi female first name phát âm