Ngôn ngữ:

Tiếng Thụy Điển

[sv]

Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: grundtal

Đăng ký theo dõi grundtal phát âm