Ngôn ngữ:

Tiếng Thụy Điển

[sv]

Trở lại Tiếng Thụy Điển

Thể loại: nome proprio di persona

Đăng ký theo dõi nome proprio di persona phát âm