Ngôn ngữ:

Tiếng Swahili

[sw]

Trở lại Tiếng Swahili

  • phát âm Mimi Mimi