Ngôn ngữ:

Tiếng Tamil

[ta]

Trở lại Tiếng Tamil

Thể loại: a female name in Tamil

Đăng ký theo dõi a female name in Tamil phát âm