Ngôn ngữ:

Tiếng Tamil

[ta]

Trở lại Tiếng Tamil

Thể loại: hindu name

Đăng ký theo dõi hindu name phát âm