Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[te]

Trở lại Tiếng Telugu

Thể loại: country

Đăng ký theo dõi country phát âm