Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[te]

Trở lại Tiếng Telugu

  • phát âm onte onte