Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[te]

Trở lại Tiếng Telugu

Thể loại: greeting

Đăng ký theo dõi greeting phát âm