Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[te]

Trở lại Tiếng Telugu

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?