Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[te]

Trở lại Tiếng Telugu

Thể loại: learning French

Đăng ký theo dõi learning French phát âm

  • phát âm ravi ravi