Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[te]

Trở lại Tiếng Telugu

Thể loại: names

Đăng ký theo dõi names phát âm