Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[te]

Trở lại Tiếng Telugu

Thể loại: philosophy

Đăng ký theo dõi philosophy phát âm