Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[తెలుగు]

Trở lại Tiếng Telugu

475 từ đang chờ phát âm.