Ngôn ngữ:

Tiếng Telugu

[తెలుగు]

Trở lại Tiếng Telugu

512 từ đang chờ phát âm.