Ngôn ngữ:

Tiếng Tagalog

[tl]

Trở lại Tiếng Tagalog

Thể loại: science

Đăng ký theo dõi science phát âm