Ngôn ngữ:

Tiếng Klingon

[tlh]

Trở lại Tiếng Klingon

Thể loại: fictional characters

Đăng ký theo dõi fictional characters phát âm