Ngôn ngữ:

Tiếng Klingon

[tlh]

Trở lại Tiếng Klingon

Thể loại: monosyllable

Đăng ký theo dõi monosyllable phát âm