Ngôn ngữ:

Tiếng Klingon

[tlh]

Trở lại Tiếng Klingon

Thể loại: monosyllable

Đăng ký theo dõi monosyllable phát âm

  • phát âm bong bong
  • phát âm bing bing
  • phát âm Dub Dub
  • phát âm bud bud
  • phát âm dun dun