Ngôn ngữ:

Tiếng Klingon

[tlh]

Trở lại Tiếng Klingon

  • phát âm je je
  • phát âm taj taj
  • phát âm qan qan