Ngôn ngữ:

Tiếng Klingon

[tlh]

Trở lại Tiếng Klingon

Thể loại: question words

Đăng ký theo dõi question words phát âm