Ngôn ngữ:

Tiếng Klingon

[tlh]

Trở lại Tiếng Klingon

Thể loại: svenska substantiv

Đăng ký theo dõi svenska substantiv phát âm

  • phát âm Hop Hop
  • phát âm dun dun
  • phát âm haj haj